اجرای تاتر لقمه ای از آتش کاری از دانش آموزان متوسطه دوم صدرا درسی وششمین جشنواره فرهنگی وهنری خراسان شمالی درکانون باهنر 14 اسفند
۱۳۹۶/۱۲/۲۱ تعداد بازدید: ۵۲
print

اجرای تاتر لقمه ای از آتش کاری از دانش آموزان متوسطه دوم صدرا درسی وششمین جشنواره فرهنگی وهنری خراسان شمالی درکانون باهنر 14 اسفند